Den rette finansiering

er afgørende for dit afkast

En ejendoms finansiering er et vigtigt redskab til at optimere afkastet. Når AG Group administrerer erhvervs- eller udlejningsejendomme, gennemgår vi alle aspekter for udvikling og optimering for selskabet – herunder om finansieringen er optimal. I mange tilfælde er der netop her mulighed for optimering. Læs mere om ejendomsadministration her

En fornuftig drift i et ejendomsselskab kan derfor med fordel følges op af en analyse, der ser på mulighederne for refinansiering. Det er lykkes AG Group at gennemføre refinansiering for flere af de ejendomsselskaber, vi administrerer. Muligheden for refinansiering afhænger altid af ejendommens beliggenhed. Vi gennemfører refinansieringer for ejendomme både i Danmark og Tyskland.

Sådan griber vi finansiering/refinansiering an for vores kunder:

  • Vi begynder med en grundig gennemgang af investeringsselskabets lejekontrakter.
  • Optimering og tilpasning af lejekontrakter, så de passer til markedsvilkårene og har en lang uopsigelighed er ofte en betingelse for refinansiering.
  • Vi gennemfører gerne refinansiering for ejendomsselskabet.