Vores management

er afgørende for dit afkast

Vi kender investeringsbranchen rigtig godt og kan skrive mere end 20 års erfaring på vores CV, når det gælder administration af investeringsejendomme.

Vores vifte af kompetencer indenfor investering, finansiering og ejendomsadministration giver os en helt særlig tilgang til opgaven. AG Group har nemlig blik for investering, der skal udvikles, for at give afkast på længere sigt. Vi ved, hvordan man skaber en sund forretning i en ejendom, som generer indtægter i kraft af stabile lejeindtægter.

Vores managment består derfor ikke kun af håndtering af lejekontrakter og drift. Vi ser også på udviklingsmuligheder, finansiering og gennemfører omprioriteringer af lån, hvis det er nødvendigt. Alt sammen i tæt samarbejde og dialog med selskabets ledelse.

”Der er ikke den udfordring, vi ikke kan løse. Det er fordi vi både ser ejendommen som en investering, der skal give afkast på længere sigt og som drift af en forretning, der skal genere omsætning i kraft af lejeindtægter. Begge aspekter er lige vigtige,” siger Astrid Glissmann.

AG Group er garant for en professionel rådgivning og vores ejendomsadministration servicerer alle interessenter i og omkring selskaberne. Kontakt AG Group, hvis du vil vide, hvordan vi kan udvikle din investering.

Vores tilgang til ejendomsadministration:

  • En grundig gennemgang af kontrakter, finansiering, udgifter m.v.
  • Vi udpeger og løser udfordringer i tæt samarbejde med selskabernes ledelse
  • Vi kommer med løsningsforslag til yderligere udvikling af ejendommen
  • Vi udarbejder budgetter og regnskabsmateriale i høj kvalitet
  • Løbende intern rapportering til investorer
  • Udarbejdelse af årsrapporter, specifikationer og skattebilag
  • Vi yder kompetent rådgivning om finansiering, herunder kontakt med finansieringskilder.

“Vi overtager ofte store sager, der ikke har været drevet sundt. AG Groups styrke er, at vi har stor faglighed i at kunne gå bag om tallene i regnskaberne. Vi oplever ofte, at bestyrelser og ejere ikke er vidne om, hvor det står til med de investeringer, de har foretaget sig. Vi rydder op, så det igen bliver sunde investeringer. I den fase er vi meget ærlige overfor investorerne, så de ved, hvilken plan vi anbefaler og hvorfor,” siger Preben Daugaard.